Privatlivspolitik

Kære Kunde

Nedenfor er vores privatlivspolitik.

Hvis du har reklamationer eller der er noget du synes vi kan gøre bedre, så hører vi meget gerne fra dig. Skriv til os på shop@nellesbar.dk og så vender vi hurtigt tilbage.

Mvh. Nelle’s

___________________

Nelle's Coffee & Wine A/S Privatlivspolitik

1. Introduktion
1.1 Denne Privatlivspolitik beskriver Nelle's Coffee & Wine online praksis i forbindelse med indsamling af personoplysninger og tilbud på produkter og tjenesteydelser til dig på denne hjemmeside.
 

2. Dataansvarlig
2.1 Den dataansvarlige for www.shop.nellesbar.dk er Nelle's Coffee & Wine A/S, Rosenbæk Torv 1A, 5000 Odense C, CVR-nummer 34729700 (heri benævnt “vi”, “os” eller “vores”). Det betyder, at vi er ansvarlige for dine personoplysninger.

Shop.nellesbar.dk indhenter oplysninger om vores brugere på to måder: Gennem ‘cookies’ (læs venligst vores Handels- og Leveringsbetingelser) og gennem registrering (se nedenstående).
 

3. Formål med og grundlag for indsamling af personoplysninger
3.1 Vi vil sikre, at dine personoplysninger alene indsamles og behandles i overensstemmelse med et eller flere af følgende formål:

 • at levere produkter og tjenesteydelser, som du har bestilt;
 • at besvare eventuelle spørgsmål eller indsigelser du måtte have;
 • for at underrette dig om ændringer i vores ydelser;
 • for at du kan deltage i konkurrencer eller kampagner;
 • hvis du har samtykket til at modtage direkte markedsføring, for at gennemføre den direkte markedsføring til dig i overensstemmelse med dit samtykke
 • for at give dig oplysninger om de produkter og tjenesteydelser, tilsvarende produkter og tjenesteydelser, du tidligere har købt hos os, eller som du har rettet forespørgsel om;
 • for at forbedre vores hjemmeside, produkter og tjenesteydelser;
 • for at forbedre sikkerheden og forhindre bedrageri og misbrug;
 • for at opbevare personoplysninger i det omfang, det er nødvendigt for at overholde bogføringsloven og andre retlige forpligtelser som Nelle's Coffee & Wine måtte have.

3.2 Vores grundlag for behandling er:

 • Behandlingen er nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, som du er part i forbindelse med formålene angivet i punkt 3.1. a-c.
 • Behandlingen foretages på baggrund af dit samtykke i forbindelse med formålene angivet i punkt 3.1 d-f. Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke.
 • Behandlingen er nødvendig for, at vi kan forfølge sine legetime interesser, navnlig for at forbedre brugeroplevelsen og sikkerheden samt forhindre bedrageri og misbrug i forbindelse med formålene angivet i punkt 3.1 g-h.
 • Behandlingen er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse, som påhviler Nelle's Coffee & Wine i forbindelse med formålene angivet i punkt 3.1 i.
   

3.3 Vi opbevarer dine personoplysninger på følgende grundlag:

 • Hvor behandlingen er nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, opbevarer vi dine personoplysninger indtil kontraktforholdet er afsluttet.
 • Hvor behandlingen foretages på baggrund af dit samtykke, opbevarer vi dine personoplysninger indtil du trækker dit samtykke tilbage.
 • Hvor behandlingen er nødvendig for, at Nelle's Coffee & Wine kan forfølge sine legitime interesser, opbevarer vi dine personoplysninger, så længe vi har et sagligt formål med opbevaringen og ikke i længere tid end 2 år fra du har afmeldt din profil.
 • Hvor behandlingen er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse, som påhviler Nelle's Coffee & Wine, opbevarer vi dine personoplysninger i henhold til navnlig bogføringsloven, hvilket er 5 år fra købstidspunktet.
   

4. Dine rettigheder
4.1 Hvis du har spørgsmål vedrørende vores behandling af dine personoplysninger, kan du rette henvendelse til os via kontaktoplysningerne beskrevet i punkt 10 nedenfor.

4.2 Du kan til enhver tid få indsigt i dine personoplysninger, anmode os om at få urigtige personoplysninger berigtiget, slettet eller ændret ved at rette henvendelse til os via kontaktoplysningerne beskrevet i punkt 10 nedenfor. Du kan også anmode os om, at behandlingen begrænses, dataportabilitet eller gøre indsigelser til vores behandling af dine personoplysninger.

4.3 Såfremt du ønsker at klage over vores behandling af dine personoplysninger, kan du rette henvendelse til Datatilsynet.

4.4 Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandling af de personoplysninger, som vi bruger til at foretage direkte markedsføring.
 

5. Personoplysninger – Børn
5.1 Vi behandler ikke personoplysninger om børn under 13 år, medmindre vi har indhentet explicit samtykke fra indehaveren af forældremyndigheden over barnet eller værgen. Såfremt vi konstaterer, at der behandles personoplysninger om et barn uden forældrenes samtykke, vil disse personoplysninger blive slettet.

6. Kategorier af personoplysninger
6.1 Vi behandler følgende personoplysninger:

 • personhenførbare oplysninger, som du giver os ved at udfylde formularer på hjemmesiden, inklusive oplysninger, som du giver, når du registrerer dig selv på hjemmesiden, eller begynder at bruge hjemmesiden, eller når du foretager et køb på hjemmesiden. Herunder navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse og betalingsoplysninger.
 • personhenførbare oplysninger som du har givet os, når du kommunikerer med os via telefon, email eller på anden vis.
 • personoplysninger, som du har givet os via sociale medier, loyaltetsprogrammer, konkurrencer og svar i forbindelse med bruger- og tilfredshedsundersøgelser.

6.2 Vi behandler kun dine personoplysninger i det omfang, det er nødvendigt for at opfylde formålet angivet i punkt 3 ovenfor. Når formålet er opfyldt, vil vi enten anonymisere eller slette personoplysninger, som du har givet os.

7. Overførsel af personoplysninger
7.1 Overførsel af dine personoplysninger til datterselskaber samt til professionelle rådgivere kan ske i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning.

7.2  Vi forbeholder os ret til at anvende eller videregive personoplysninger i det omfang, det er nødvendigt for at overholde gældende lovgivning, foretage undersøgelser i forbindelser med klager, besvare dine anmodninger eller i efterforskningsøjemed.

7.3  Vi overfører dine personoplysninger til databehandlere i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning, herunder indgåelse af databehandleraftaler med vores databehandler med henblik på at sikre, at personoplysninger alene bliver behandlet til de angivne formål og sikre passende sikkerhedsforanstaltninger.
 

8. Links
Når du klikker på et link på shop.nellesbar.dk, kan de linke væk fra vores side. Vi er ikke ansvarlige for privatlivspolitikker på andre hjemmesider, og vi opfordrer dig til at læse den pågældende hjemmesides privatlivspolitik.

9. Sikring af dine personoplysninger
9.1 Vi passer på dine personoplysninger ved at træffe de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysningerne hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med den til enhver tid gældende databeskyttelseslovgivning

10. Opdatering af Privatlivspolitikken
10.1 Vi forbeholder os ret til at opdatere eller ændre denne Privatlivspolitik uden yderligere varsel. Du opfordres derfor til regelmæssigt at genbesøge denne hjemmeside for at sikre, at du har kendskab til indholdet. Alle opdateringer eller ændringer vil træde kraft ved offentliggørelse på hjemmesiden. Din adgang, browsing eller anden anvendelse af hjemmesiden udgør din accept af Privatlivspoitikken.
 

11. Kontaktoplysninger
11.1 Såfremt du har spørgsmål til Privatlivspolitikken, implementeringen heraf, rigtigheden af dine personoplysninger eller anvendelsen af oplysninger indsamlet om dig, kan du rette henvendelse til:

Nelle’s Coffee & Wine A/S
Vesterbro 13, 1. 1.
5000 Odense C
CVR: 34729700

Email: shop@nellesbar.dk